پروفایل نویسنده

آرشیو مطالب

کلیه مطالب این وبلاگ

طراح قالب : آی تم.::.شاعرانگی هایم.::.

قلم برداشتم شاید کمی دیگر

غزل گفتم برای آدمی دیگر

 

تو رفتی تا ابد ویرانه ام کردی

و از من ساختی حتی بَمی دیگر

 

عذابم میدهد تکرار ابیاتم

عذابم میدهد اما غمی دیگر ...

 

که از وقتی پدر داغ تو را فهمید

قدش خم شد، خمی دیگر ، خمی دیگر

 

من از سمت زمین هرروز میبارم 

تو نازل میشوی از عالمی دیگر

 

و باران هدیه ای خوب است میدانم

نمیخواهی برایم ماتمی دیگر

سه شنبه بیست و یکم مرداد 1393 18:28 |- میم . عین -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________
فرقی ندارد اینکه شعرم را نمیخوانی
وقتی که معنای نبودن را نمیدانی


اصلا تمامِ شعرهایم را نمیخواهم
دیگر چه فرقی میکند شبهای بارانی


این روزها حال و هوایم مثلِ تهرانست
وضعیّتِ آلوده ی در مرزِ بحرانی


هرچند اینجایی و آنجا، سخت مشغولی

بازیچه ی بازیِّ آدمها چه ارزانی!


لبخندهای تازه ات زهریست در جانم
رویا نمیبینم تورا هذیانِ هذیانی


تعبیرِ فالِ قهوه هایم! سهمِ من بودی
حالا ولی تعبیرِ خوبِ هرچه فنجانی


مستفعلن مستفعلن مستفعلن فع لن
این بیتهای بی کسی را هم تو پایانی
:::در 5/آذر/92 سروده ام:::

شنبه هفتم دی 1392 16:29 |- میم . عین -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________

امروز کمی حسِّ تغزّل دارم

در چیدن قافیه تزلزل دارم

این شاعرِ بیگانه کمی غمگین است

شرمنده اگر کمی تنزّل دارم:::   مالِ قدیماست(شاید تکراری) . اما جدیدا جدید شده!!!   :::

دوشنبه هجدهم آذر 1392 20:3 |- میم . عین -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________
دلگیر نمیشد

اما

      بدجوری 

                 دلش 

                         گیر 

                               بود ...

شنبه دوازدهم مرداد 1392 22:58 |- میم . عین -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________
_ چقدر سخت است 

 

 اشکهای مادری که شکسته است را

ببینی و ...

              بغضت را

                          قورت دهی .

و ندانی که روزه ات باطل شده است یا نه ...! 

_ چقدر سخت است

زانو زدن مادری را ببینی

و ندانی به کدام دیوار تکیه اش دهی که فرو نریزد ...

به کدامین درخت که نشکند ...

که ...

به مادری که لباس های ورزشی پسرش 

           بوی سیگار میدهد

                                                                  چه باید گفت ؟ چه بگویم ؟!

_ پسر بیست ساله ای که سبک تراز هنگام تولدش شده است را 

چگونه باید درآغوش گرفت؟ 

... مادرش هم نمیدانست!

من هم 

          نمیدانم ....

_ دیروز

نمیدانم چه شد آن خیابان

آن مادر

          و آن پسر ....

 

اما خوب میدانم 

                    چقدر سخت است 

                                               که سخت باشی....!

 

5/5/92

 

شنبه پنجم مرداد 1392 0:19 |- میم . عین -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________

با اذن خدا زبان دل جاری شد             یک بیت غزل باعث بیداری شد

شاید دوباره شعر! شاید......


با رفتن تو چشمه ی شعرم خشکید

احساس غمم میان مردم پیچید

بارانیه هر لحظه نگاهم انگار

وقتی که دلم نبودنت راهم دید


+++نه دیگر من به سراغ شعر میروم و نه او حالی از ما میپرسد ...!!! حکایت غریبیست ....

سه شنبه چهارم تیر 1392 11:7 |- میم . عین -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________
تو دور تر از دور تر از دور شدی

 

مثل جسدی میان این گور شدی

امروز گذشتی از کنارم امــــــــا

گفتی که ندیدمت برو!کور شدی

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*مثل جسد در گور شدن : مردن در دل!

 

سه شنبه هفدهم اردیبهشت 1392 11:18 |- میم . عین -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________
تو را این خنده ها آشفته تر کرد و 

 

مرا آن اخمها ویرانه میسازد

میان خنده هایم اخم کردی که

من و لبخند و بیگانه، تو را دیوانه میسازد

تمام این غزلها را تو میخواندی 

ولی اشعار من با تو چه بیگانه

تمام این تویی ها و من و ماها

برای او و من کافیست ، دیوانه!

مگر یادت نمی آید که می گفتی

همان یک لحظه ی آخر میانِ غم

من و تو قسمت هم نیستیم یعنی:

فقط من ماندم و تنهایی و ماتم

دروغِ آخرت را گفتی و رفتی

ولی من با خودم دیوانگی کردم

به این معنی که از دردِ نبودِ تو

خودم را عاشقِ یک اجنبی کردم

و حالا آخرین قسمت تماشاییست

منی که بعدِ عمری دیدمت اما

تمام ِاین غزلها مالِ او گشته

تمامِ من شده اویی میانِ ما

تو باید با دروغِ خود بسازی و 

کمی هم با خودت تنها شوی آری!

منی که سوختم در عشقِ تو بیرحم

در این پنهان ترین توفیقِ اجباری

همیشه ... آخرِ قصه کسی باید

خودش را غرقِ این تقدیر ها سازد

برو اما بدان اینجا کسی بی تــــو

فقط یک عمر میسوزد ، میســـازد

 

پنجشنبه دوازدهم اردیبهشت 1392 20:28 |- میم . عین -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________
مـغـــــرورترین مرد تو را میفهمد

 

این حسِ شبیه درد تو را میفهمد

از جنس نگاه زخمی ات فهمیدم

این شعرِ همیشه زرد تو را میفهمد

 

چهارشنبه چهارم اردیبهشت 1392 11:46 |- میم . عین -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________
aytem.cf