ویرانه
ن : میم . عین ت : سه شنبه بیست و یکم مرداد ۱۳۹۳ ز : 18:28

قلم برداشتم شاید کمی دیگر

غزل گفتم برای آدمی دیگر

 

تو رفتی تا ابد ویرانه ام کردی

و از من ساختی حتی بَمی دیگر

 

عذابم میدهد تکرار ابیاتم

عذابم میدهد اما غمی دیگر ...

 

که از وقتی پدر داغ تو را فهمید

قدش خم شد، خمی دیگر ، خمی دیگر

 

من از سمت زمین هرروز میبارم 

تو نازل میشوی از عالمی دیگر

 

و باران هدیه ای خوب است میدانم

نمیخواهی برایم ماتمی دیگر


.:: ::.


بیتهای بی کسی
ن : میم . عین ت : شنبه هفتم دی ۱۳۹۲ ز : 16:29
فرقی ندارد اینکه شعرم را نمیخوانی
وقتی که معنای نبودن را نمیدانی


اصلا تمامِ شعرهایم را نمیخواهم
دیگر چه فرقی میکند شبهای بارانی


این روزها حال و هوایم مثلِ تهرانست
وضعیّتِ آلوده ی در مرزِ بحرانی


هرچند اینجایی و آنجا، سخت مشغولی

بازیچه ی بازیِّ آدمها چه ارزانی!


لبخندهای تازه ات زهریست در جانم
رویا نمیبینم تورا هذیانِ هذیانی


تعبیرِ فالِ قهوه هایم! سهمِ من بودی
حالا ولی تعبیرِ خوبِ هرچه فنجانی


مستفعلن مستفعلن مستفعلن فع لن
این بیتهای بی کسی را هم تو پایانی
:::در 5/آذر/92 سروده ام:::


.:: ::.


حسِّ تغزل
ن : میم . عین ت : دوشنبه هجدهم آذر ۱۳۹۲ ز : 20:3

امروز کمی حسِّ تغزّل دارم

در چیدن قافیه تزلزل دارم

این شاعرِ بیگانه کمی غمگین است

شرمنده اگر کمی تنزّل دارم:::   مالِ قدیماست(شاید تکراری) . اما جدیدا جدید شده!!!   :::


.:: ::.


دل ...
ن : میم . عین ت : شنبه دوازدهم مرداد ۱۳۹۲ ز : 22:58
دلگیر نمیشد

اما

      بدجوری 

                 دلش 

                         گیر 

                               بود ...


.:: ::.


چقدر سخت است ...
ن : میم . عین ت : شنبه پنجم مرداد ۱۳۹۲ ز : 0:19
_ چقدر سخت است 

 

 اشکهای مادری که شکسته است را

ببینی و ...

              بغضت را

                          قورت دهی .

و ندانی که روزه ات باطل شده است یا نه ...! 

_ چقدر سخت است

زانو زدن مادری را ببینی

و ندانی به کدام دیوار تکیه اش دهی که فرو نریزد ...

به کدامین درخت که نشکند ...

که ...

به مادری که لباس های ورزشی پسرش 

           بوی سیگار میدهد

                                                                  چه باید گفت ؟ چه بگویم ؟!

_ پسر بیست ساله ای که سبک تراز هنگام تولدش شده است را 

چگونه باید درآغوش گرفت؟ 

... مادرش هم نمیدانست!

من هم 

          نمیدانم ....

_ دیروز

نمیدانم چه شد آن خیابان

آن مادر

          و آن پسر ....

 

اما خوب میدانم 

                    چقدر سخت است 

                                               که سخت باشی....!

 

5/5/92

 


.:: ::.


با اجازه ی خدا .....
ن : میم . عین ت : سه شنبه چهارم تیر ۱۳۹۲ ز : 11:7

با اذن خدا زبان دل جاری شد             یک بیت غزل باعث بیداری شد

شاید دوباره شعر! شاید......


با رفتن تو چشمه ی شعرم خشکید

احساس غمم میان مردم پیچید

بارانیه هر لحظه نگاهم انگار

وقتی که دلم نبودنت راهم دید


+++نه دیگر من به سراغ شعر میروم و نه او حالی از ما میپرسد ...!!! حکایت غریبیست ....


.:: ::.


دوری
ن : میم . عین ت : سه شنبه هفدهم اردیبهشت ۱۳۹۲ ز : 11:18
تو دور تر از دور تر از دور شدی

 

مثل جسدی میان این گور شدی

امروز گذشتی از کنارم امــــــــا

گفتی که ندیدمت برو!کور شدی

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*مثل جسد در گور شدن : مردن در دل!

 


.:: ::.


توفیق اجباری ...!
ن : میم . عین ت : پنجشنبه دوازدهم اردیبهشت ۱۳۹۲ ز : 20:28
تو را این خنده ها آشفته تر کرد و 

 

مرا آن اخمها ویرانه میسازد

میان خنده هایم اخم کردی که

من و لبخند و بیگانه، تو را دیوانه میسازد

تمام این غزلها را تو میخواندی 

ولی اشعار من با تو چه بیگانه

تمام این تویی ها و من و ماها

برای او و من کافیست ، دیوانه!

مگر یادت نمی آید که می گفتی

همان یک لحظه ی آخر میانِ غم

من و تو قسمت هم نیستیم یعنی:

فقط من ماندم و تنهایی و ماتم

دروغِ آخرت را گفتی و رفتی

ولی من با خودم دیوانگی کردم

به این معنی که از دردِ نبودِ تو

خودم را عاشقِ یک اجنبی کردم

و حالا آخرین قسمت تماشاییست

منی که بعدِ عمری دیدمت اما

تمام ِاین غزلها مالِ او گشته

تمامِ من شده اویی میانِ ما

تو باید با دروغِ خود بسازی و 

کمی هم با خودت تنها شوی آری!

منی که سوختم در عشقِ تو بیرحم

در این پنهان ترین توفیقِ اجباری

همیشه ... آخرِ قصه کسی باید

خودش را غرقِ این تقدیر ها سازد

برو اما بدان اینجا کسی بی تــــو

فقط یک عمر میسوزد ، میســـازد

 


.:: ::.


شعر همیشه زرد
ن : میم . عین ت : چهارشنبه چهارم اردیبهشت ۱۳۹۲ ز : 11:46
مـغـــــرورترین مرد تو را میفهمد

 

این حسِ شبیه درد تو را میفهمد

از جنس نگاه زخمی ات فهمیدم

این شعرِ همیشه زرد تو را میفهمد

 


.:: ::.


 

Powered By blogfa.com Copyright © by shaerane73
This Themplate  By Theme-Designer.Com